Español

 

Per voluntat expressa del fundador, la Fundació té com principals objectius: 

 

  • La promoció, realització i desenvolupament de projectes d'interès general que puguin ser beneficiosos per a la societat, en els àmbits d'assistència social (infància, joventut, vellesa, disminuïts físics i psíquics, marginació social i promoció de l'ocupació), d'investigació científica, sanitat i assistència mèdica, així com en els de la docència, l'educació i la cultura entesos, tots ells, en el sentit més ampli.

 

  • Abasta també la promoció i defensa del patrimoni historicoartístic, la contribució a la conservació i millora de la naturalesa, del medi ambient i la realització de qualssevol altres activitats de caràcter assistencial, social, científic, d'investigació i cultural que, en l'actualitat o en el futur, poguessin ser d'interès a criteri del Patronat.